Sertifisert opplæring på heisekran og andre typer kraner

For den som opererer med heisekran, skal arbeidsgiveren sørge for at den dokumenterte trygghetsopplæringen blir gitt som sertifisert opplæring. Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for sakkyndig kontroll av slikt heisekranutstyr. Med sertifisert opplæring menes opplæring gitt av ei sertifisert opplæringsverksemd. Bare personer som er sertifiserte av et sertifiseringsorgan, kan gi sertifisert opplæring. Vi holder til i Hunndalen utenfor Gjøvik i Innlandet fylke.

Utstyr som krever sertifisert opplæring

 • Bru- og traverskraner, dersom bruken kan føre til skade på liv eller helse
 • Tårnkraner
 • Mobil heisekran
 • Portal heisekran
 • Kraner med større kapasitet enn 2 tm (tonnmeter) monterte på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen
 • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)

Med sakkunnig kontroll meiner ein kontroll som er utført av ei sertifisert sakkunnig verksemd. I tillegg til arbeidsutstyret som er nemnt over, krevst normalt sakkunnig kontroll av mellom anna løftereiskapar og arbeidsutstyr for løfting av hengande last.

Krankontrollen

Godkjent sakkyndig for sertifisering og kontroll av:

 • G7 Vinsjer/Spill/Taljer
 • G8 Lastebilkraner
 • G11 Løst utstyr/løfteredskap
 • T1 Lavtløftende palletruck
 • T2 Skyvemasttruck/støttebenstruck
 • T3 Svinggaffeltruck
 • T4 Motvektstruck/Teleskoptruck
 • T5 Sidelaster
 • P1 Personløfter – Løftebord
 • P2 Personløfter – Arbeidsplattform
 • P3 – Andre